Our Policy

Terms & Condition

1. บริษัท วันเวิร์ค โปรดักท์ จำกัด (Onework Product Co., Ltd.) จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หมายเลขทะเบียน และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 0115562022582 สํานักงาน ตั้งอยู่ที่ 75/5 ม.6 ซ.ท่าทราย ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2. คุณภาพของสินค้าเป็นงานคุณภาพดี-ดีมาก พร้อมส่ง และสามารถสั่งผลิตได้ เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีด้วยตัวเอง คุณสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพง เพราะเป็นราคาผู้ผลิตโดยตรง

3. ราคาสินค้าทั้งหมด ยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่ง และค่าธรรรมเนียมการจัดการพิเศษใดๆ (เช่น ค่าขนส่ง และค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่มีจํานวนมากซึ่งจะเพิ่มเติมเข้าไป เวลาที่มีการจัดส่งสินค้า และลูกค้าจะเป็นผู้ชําระเงินดังกล่าวเว้นแต่ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ภายในกรุงเทพฯ เท่านั้น)

4. ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาที่มีผลผูกพันตลอดไป และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และบริการของบริษัทโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ได้ทุกเมื่อ

5. หากทางร้านมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

6. สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้

เงื่อนไขการสั่งสินค้า

1. เมื่อทําการสั่งซื้อ และได้รับสรุปยอดจากทางร้านแล้ว ระยะเวลาการโอนเงินกายใน 1-2 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ หากไม่สะดวกกรุณาแจ้งวันที่ท่านสามารถทําการโอนเงินได้ แต่ไม่ควรเกิน 3 วัน ในกรณีที่สั่งซื้อแล้ว แต่ไม่มีการติดต่อกลับ หรือไม่โอนเงินเข้ามาทางร้านจะยกเลิกออเดอร์ทันทีโดยไม่มีการถามกลับ เพราะเราถือว่าท่านได้อ่านข้อความตรงนี้แล้ว และหากต้องการซื้อสินค้า ขอให้ลูกค้าทํารายการสั่งซื้อมาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจหมด หรือไม่พร้อมจําหน่าย

2. ในกรณีสั่งผลิตสินค้า ลูกค้าต้องวางมัดจําสินค้า 50 % ของมูลค่าสินค้า พร้อมเอกสารหลักฐาน การสั่งผลิตสินค้า มาให้ทางร้าน ทางบริษัทจะเริ่มผลิตสินค้ากายใน 30 – 90 วัน (หากต้องการงานด่วนรบกวนแจ้งให้ทางบริษัททราบ) และลูกค้าชําระอีก 50 % ของมูลค่าสินค้าก่อนวันที่จะจัดส่งสินค้า หากลูกค้ามีความสนใจในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาส่งอีเมล ใบเสนอราคาที่เซ็นโดยผู้มีอํานาจของบริษัทท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขกางการเงินที่ตกลงไว้กับทางร้าน

เงื่อนไขการชําระเงิน

1. เมื่อลูกค้าชําระเงินค่าสินค้าแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดําเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรณีเลือกชําระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทําการโอนเงินชําระค่าสินค้าภายใน 1-2 วัน
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งเอกสารยืนยันการโอนเงิน มาที่ E-mail: contact@oneworkproduct.com
Line ID : @onework หากลูกค้าไม่แจ้งชําระเงิน ทางร้านจะไม่ส่งสินค้าให้

2. หากลูกค้าทําการโอนเงินแล้วแปลว่าท่านได้อ่าน และรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้แล้ว

การจัดส่งสินค้าของทางบริษัท

จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสาร์-อาทิตย์หยุด) ลูกค้าที่แจ้งโอนวันก่อน 11.00 น. ทางเราจะส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น หรือวันถัดไป ขึ้นอยู่กับรอบการขนส่ง หากแจ้งหลังเวลาดังกล่าว ทางเราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Delivery >